Nieuw bestuur bij de FEMS

Nieuw bestuur bij de FEMS

De Bond voor Materialenkennis is lid van de FEMS, de Federation of European Materials Societies. FEMS (Federation of European Material Societies) is een vereniging zonder winstoogmerk van Europese materiaalverenigingen en verenigingen die zich bezighouden met wetenschap en techniek op verschillende gebieden, waaronder metalen, polymeren, keramiek, composieten, glas, nano- en biomaterialen in 22 verschillende landen. De …

Nieuw bestuur bij de FEMS Lees verder »