Bijeenkomst Vereniging voor Warmtebehandelingstechniek

Op donderdag 8 december 2022 houdt de VWT de volgende bijeenkomst.

Onderwerp: Het verbinden van metaal door middel van: vacuümsolderen en diffusionbonding onder lage druk
Locatie: Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg
Datum: 8 december 2022
TIjd: 17:00 – 20:50 uur
Informatie en aanmelden: k.bakel@mikrocentrum.nl
Programma, deelnamekosten en praktische informatie

In de wereld van de warmtebehandeling zijn vacuümsolderen en diffusionbonding twee onderbelichte vakgebieden en dat is misschien wel onterecht gezien de vele technisch hoogwaardige mogelijkheden. Daarom deze thema-avond die geheel in het teken staat van verbinden door middel van een warmtebehandeling.

Vacuümsolderen, een hoogwaardige verbindingstechniekPeter Steege (Brazing Consultancy)
Door middel van hoogtemperatuursolderen in een reducerende atmosfeer kunnen zeer hoogwaardige en hoog belastbare verbindingen gerealiseerd worden die in veel gevallen superieur zijn aan gelaste verbindingen.

Het vacuümsolderen wordt o.a. toegepast bij gasturbines, compressoren, matrijzenbouw, automobielindustrie, petrochemie, voedingsmiddelenindustrie en warmtewisselaars. Vrijwel alle metalen zijn met deze techniek te verbinden, maar ook hardmetaal, keramiek en diamant.

In deze voordracht zal Peter Steege de fundamentele aspecten toelichten en mogelijkheden duidelijk maken aan de hand van gesoldeerde producten. Peter Steege heeft meer dan 50 jaar ervaring met solderen.

Lagedruk diffusionbonding van α- en (α+β)-TitaanlegeringenErik Brom (Mat-Tech BV)
Bij diffusionbonding, ook wel diffusielassen genoemd, is het verschil met het eerste onderwerp dat er tijdens het verbindingsproces geen soldeer wordt toegevoegd. De verbinding wordt strikt in vaste toestand gerealiseerd, waarbij een chemische verbinding tot stand komt door het werkstuk onder druk te zetten en diffusie van de beide materiaaldelen zal plaatsvinden.

Deze tweede voordracht komt voort uit de lopende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten bij Mat-Tech BV, die betrekking hebben op het verbinden van verschillende titaanlegeringen.

Diffusionbonding van Grade 2 titaanlegeringen kan gemakkelijk worden gerealiseerd in vacuüm, onder een externe druk ver beneden 1 MPa, bij temperaturen iets onder de Beta-transus van de legering. Verbindingen op basis van een tweefasige (α+β)-Titaanlegering (Ti-6Al-4V) kunnen ook worden vervaardigd door middel van solid-state bonding in vacuüm bij een vergelijkbaar niveau van externe belasting, maar bij hogere temperaturen, bijvoorbeeld bij 960°C. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat verontreinigingen die aanvankelijk op het oppervlak van een titaniumlegering aanwezig zouden zijn een significante invloed hebben op de kwaliteit van de verbindingen. Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat titaan en zijn legeringen een hoge oplosbaarheid hebben voor de interstitiële atomen en daarom contaminatiefilms in het materiaal kunnen opnemen tijdens het bindingsproces. Diffusionbonding onder lage druk is mogelijk op oppervlakken van, met precisie, bewerkte onderdelen zonder deze vooraf te etsen. Ook zal worden aangetoond dat diffusionbonding onder lage druk van Grade 5 titaanlegeringen bij lagere temperaturen kan worden uitgevoerd door gebruik te maken van een koper- of zilvertussenlaag. Hierdoor zullen niet alleen de productiekosten worden verlaagd, maar ook de algemene maatvastheid van de verbinding worden verbeterd.

Het bestuur van de VWT nodigt zijn leden en overige geïnteresseerden van harte uit voor deze bijeenkomst.
Het volledige programma zal spoedig volgen.

Namens het VWT-bestuur,
Bernard Vandewiele (voorzitter)

Een verslag (incl. foto’s) van de vorige bijeenkomst met als thema ‘Destructief onderzoek in de harderij, stand van zaken 2022’, is terug te lezen op de website van de VWT.

Deel dit bericht: