Bijeenkomst Vereniging voor Warmtebehandelingstechniek 7 december

Op donderdag 7 decemberr 2023 houdt de VWT de eerstvolgende bijeenkomst.

Beste VWT-leden en geïnteresseerden,

Het bestuur van de VWT nodigt u van harte uit voor de eerstvolgende bijeenkomst op 7 december aanstaande. We zijn hiervoor te gast bij het SKF B.V. Research & Technology Development Center, Meidoornkade 14, 3992 AE  Houten.

Gezien de mogelijkheden en wensen van SKF zal de bijeenkomst plaatsvinden tussen 12:30 en 18:30 uur. Het aantal deelnemers is beperkt tot 50. Registratie vindt plaats op volgorde van inschrijving.

De mogelijkheid tot inschrijving zal spoedig met u gedeeld worden.

Naast het bezoek aan het Research & Technology Development center zullen er ook twee lezingen gehouden worden door SKF-wetenschappers met als onderwerpen:

  • Bearing steel and heat treatment
    Aidan Kerrigan, Bearing Steel Technologist, SKF
  • White-etching cracks in bearing steels and robust solutions
    Erik Vegter, Senior Scientist, SKF

Meer informatie over het programma en de kosten

U kunt zich hier registreren (let op: maximaal 50 deelnemers in volgorde van registratie)

We zullen daar ook onze Algemene Ledenvergadering over 2022 houden. Een gedetailleerd programma zal binnenkort ter beschikking zijn.

Het VWT bestuur hoopt jullie te mogen verwelkomen op onze laatste bijeenkomst in 2023.

Met vriendelijke groet.
Bernard Vandewiele