Actief in de materiaaltechnologie? Ontdek ons aanbod

Met de Bond voor Materialen doen we materiaaltechnologie groeien. We zetten daarbij dagelijks in op onze belangrijkste doelstelling: stimulering, versterking, verspreiding en toepassing van materiaaltechnologie. De verzameling van de technologische kennis van verschillende deelgebieden binnen de bond maakt de BvM als overkoepeling een krachtige beroepsorganisatie in Nederland en België.

Ook u kunt daarbij aansluiten. Uw lidmaatschap draagt immers bij aan de daadkracht van de Bond. Daar krijgt u uiteraard een ruim aanbod aan voordelen voor terug.

De voordelen van een lidmaatschap op een rij:
Korting op activiteiten van de Bond

Neem deel aan activiteiten van de Bond – zoals bijeenkomsten en cursussen – tegen sterk gereduceerde tarieven in vergelijking met niet-leden, en soms zonder enige kosten. Hierdoor blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op materiaalkundig gebied.

Netwerkfunctie

Kom op onze (studie)bijeenkomsten in contact met vakgenoten uit andere bedrijven en instellingen.

Andere kortingen

Krijg korting op:
– een jaarabonnement op de kennisbank voor aluminium en roestvast staal, nu ook met de ALURVS.nl APP
– een aanschaf/licentie van het computerprogramma CES Selector van Granta Design

Digitale nieuwsbrief BvM

Blijf op de hoogte van onze komende activiteiten en ander nieuws via onze digitale nieuwsbrief. Als lid ontvang je deze ontvang eens per drie maanden.

Toegang tot de Europese materialenagenda

De Bond is nauw betrokken bij materiaalkunde op Europees gebied doordat we zijn aangesloten bij de Federation of European Materials Societies (FEMS) en de Europese Corrosie Federatie (EFC). Via de FEMS kan de Bond invloed uitoefenen op de Europese materialenagenda en ook uw belangen ondersteunen. Leden kunnen bovendien korting krijgen op een deelname aan conferenties georganiseerd door de FEMS en EFC, inclusief EuroMat conferenties.

Extra voordelen via FEMS

Geniet van de extra voordelen van het BvM-lidmaatschap bij de FEMS, Federation of European Materials Societies.

Contributie lidmaatschap

Contributieschema Bond voor Materialenkennis

De BvM kent personen en bedrijven/instellingen als lid. Een bedrijf kan één of meer medewerkers laten participeren. De persoonlijke en bedrijfsleden dienen zich voor ten minste één sectie of vereniging binnen de BvM in te schrijven. De totale contributie bestaat uit een algemeen BvM-deel en een bijdrage aan (tenminste één van de) de secties/verenigingen waarvan men lid is. Voordelen van het lidmaatschap vindt u hierboven.

Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW; typefouten en jaarlijkse updates onder voorbehoud.

Soort lidmaatschapAantal medewerkersContributiebijdrage BvM-deelAantal personen onder een bedrijfslidmaatschap
Persoonlijk122,05
StudentGratis
Gepensioneerde54,90
OnderwijsinstellingOnbeperkt358,454
Bedrijf categorie A1 – 25358,454
Bedrijf categorie B26 – 100862,457
Bedrijf categorie C101 – 3001.305,8011
Bedrijf categorie D301 – 6002.500,2022
Bedrijf categorie E601 – 10003.055,1530
Bedrijf categorie FMeer dan 1000Op aanvraagOp aanvraag
Bedrijfslidmaatschap Vereniging voor Warmtebehandelingstechniek (ongeacht bedrijfsgrootte) 152,20 + 104,85 p.p. (max. 4 personen)

Meerprijs voor enkele secties/ verenigingen

Toeslag lidmaatschap Nederlandse Reologische Vereniging27,50
Toeslag lidmaatschap Nederlandse Keramische Vereniging35,00
Toeslag Kring Metaalbewerking met Lasers (KMBL)17,20
Toeslag lidmaatschap Sectie Metalen27,50
Toeslag lidmaatschap Sectie Corrosie47,75
Toeslag lidmaatschap Studiekern Corrosie30,00
 Toeslag persoonlijk lidmaatschap Vereniging voor Warmtebehandelingstechniek23,15

Startende bedrijven

Met ingang van 2014 kunnen startende bedrijven (inclusief eenmanszaken) gebruik maken van de ‘50% regeling’, waarbij aan de bedrijven gedurende de eerste twee jaar van hun bestaan een korting van 50% op de totale contributie wordt gegeven.

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Wilt u graag lid worden? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij zullen uw aanmelding behandelen en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht. 

Logo Bond voor Materialenkennis