Maak kennis met de Bond voor Materialenkennis (BvM)

business meeting, meeting, business

De Bond voor Materialenkennis is een netwerk van experts op het gebied van materiaaltechnologie.

Onze leden zijn veelal onderzoekers en technici bij universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten en de industrie, die er op uit zijn om kennis over de verwerking en toepassing van materialen te verspreiden of te absorberen, binnen en buiten het materialenveld. Dit gebeurt hoofdzakelijk in de vorm van bijeenkomsten met lezingen en persoonlijke interactie.

We verenigen verenigingen, secties, programma’s en werkgroepen onder onze koepel, van specialist tot student. Het is net die verzameling van technologische kennis en expertise die de BvM een krachtige beroepsorganisatie in Nederland en België maakt.

Netwerk van experts

vereniging_metalen
VWT_logo
Logo-Studiekern-Corrosie-klein
sectie_kunststoffen
sectie_hechting
sectie_corrosie
nederlandse_keramische_vereniging
nederlandse_vereniging_verftechnici
duurzaamheid-betrouwbaarheid
Logo-BM-small
nederlands_reologische_vereniging
kring_materiaalbewerking_lasers
sectie_tribologie

De BvM vervult een belangrijke brugfunctie tussen theorie en praktijk, tussen wetenschap en bedrijfsleven: we bevorderen onderzoek en dragen kennis over in de vorm van bijeenkomsten, cursussen, onderzoeksrapporten, publicaties in wetenschappelijke/ technische tijdschriften, en via onze (digitale) nieuwsbrieven en website. Meer informatie over wat we doen vindt u op deze pagina.

Up-to-date blijven binnen het vakgebied?

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen uw vakgebied en teken in op onze digitale nieuwsbrief. Wij nemen u graag op in onze mailinglijst na aanmelding via info@bondvoormaterialenkennis.nl.

Het bestuur

De bestuursleden van de Bond voor Materialenkennis zijn elk gedreven door hun passie voor materialen en oefenen hun functie onbezoldigd uit. Zij worden enkel vergoed voor werkelijk gemaakte en bewezen onkosten, gerelateerd aan de uitoefening van hun functie. De huidige bestuursleden zijn:

dhr. Guido Verhoeven (voorzitter)

dhr. Jan Zuidema (penningmeester)

LinkedIn

mevr. Amarante Böttger

LinkedIn, Avans, TU Delft

mevr. Fleur Maas

LinkedIn

mevr. Lili Crebolder

LinkedIn

dhr. Erik Schuring

LinkedIn

dhr. Erik Vegter

LinkedIn

Het bestuur van de Bond voor Materialenkennis, en de besturen van de Secties & Geledingen van de Bond voor Materialenkennis, worden bij de organisatie van vergaderingen en bijeenkomsten ondersteund door Reina Boerrigter (coördinator) en Marcella Klouwens en Andrea Conrad (secretariaat):

mevr. Reina Boerrigter (coördinator)

LinkedIn

mevr. Marcella Klouwens
(secretariaat)

LinkedIn

mevr. Andrea Conrad
(secretariaat)

LinkedIn

Hebt u een vraag?

Contacteer het bestuur, Reina of Marcella via de contactpagina.