Bijeenkomst Vereniging voor Warmtebehandelings- techniek

Op 15 september 2022 houdt de Vereniging voor Warmtebehandelingstechniek de eerstvolgende bijeenkomst.

* S A V E   T H E   D A T E *
Onderwerp: Destructief onderzoek in de harderij, stand van zaken anno 2022
Locatie: eTien, Kapelstraat 8a, 2960 Brecht, België
Datum: 15 september 2022
Tijdstip: 17:00 – 21:15 uur (incl. diner)
Programma, deelnamekosten en praktische informatie (een Pdf-bestand wordt later toegevoegd)

17:00 Ontvangst en registratie

17:30 Diner

19:00 Opening voorzitter, Bernard VandeWiele

19:05 Lezing Glen van Vugt – Struers: Prepareren en etsen, stand van zaken anno 2022

19:45 Lezing Peter Doernach – Clemex: Life is to short and to expensive – hardness testing and image analyzing within one machine

20:25 Pauze met koffie en thee

20:35 Lezing Ronald van Dijk – Olympus: Intelligente beeldanalysetechnieken voor metallurgisch onderzoek

21:15 Afsluiting

Het bestuur van de VWT nodigt zijn leden en overige geïnteresseerden van harte uit voor deze bijeenkomst.

Namens het VWT-bestuur,

Bernard Vandewiele (voorzitter)

 

Meer informatie over de Vereniging voor Warmtebehandelingstechniek vindt u hier:
https://www.bondvoormaterialenkennis.nl/vereniging-voor-warmtebehandelingstechniek/