Bijeenkomst Vereniging voor Warmtebehandelings- techniek

Op donderdag 2 juni houdt de Vereniging voor Warmtebehandelingstechniek de eerstvolgende bijeenkomst, tevens Algemene Ledenvergadering.

Onderwerp: Selectief opkolen en nitreren: Stand van zaken
Locatie: E10 Hoeve, Brecht
Datum: 2 juni 2022
Tijdstip: 17:00 – 21:30 uur (incl. diner en ALV)
Programma, deelnamekosten en praktische informatie (Pdf bestand)

Om uiteenlopende redenen mogen bepaalde zones van een product soms niet opgekoold of genitreerd worden. Daarom is het nodig dat deze zones afgeschemd worden van de reactieve ovenatmosfeer. Hiervoor bestaan meerdere mogelijkheden, en er zijn bovendien ontwikkelingen op dit vlak. Het is goed om eens te kijken wat de stand van zaken is op dit gebied.

We zullen dit voor de twee meest gebruikte afschemtechnieken bekijken:

  • het gebruik van stop-off pasta’s
  • het gebruik van electrolytisch aangebrachte deklagen

De voordrachten worden gehouden door sprekers met een ruime ervaring op dit domein:

  • Manfred Behnke, Technical Director Nüssle GmbH & Co. KG (Nagold, Germany) – Modern stop-off paints for Carburising and Nitriding
  • Peter Praet, Kwaliteits Manager BMT Aerospace International nv. BMT Eurair nv. (Oostkamp, Belgium) – Elektrolytisch aangebrachte afscherming voor warmtebehandeling

Het bestuur van de VWT nodigt zijn leden en overige geïnteresseerden van harte uit voor deze bijeenkomst. Het volledige programma zal spoedig volgen.

Namens het VWT-bestuur, Bernard Vandewiele (voorzitter)

 

 

Meer informatie over de Vereniging voor Warmtebehandelingstechniek vindt u hier:
https://www.bondvoormaterialenkennis.nl/vereniging-voor-warmtebehandelingstechniek/