Lustrumbijeenkomst NKV

De Nederlandse Keramische Vereniging (NKV) viert het 15e lustrum op 22 september 2023 met een bijeenkomst.

Hoewel het 75-jarig bestaan van de vereniging goede aanknopingspunten biedt voor een terugblik, zal tijdens het lustrum de focus liggen op enkele aspecten van de toekomst van keramiek.

Datum: 22 september 2023
Tijd: vanaf 13.45 uur
Locatie: Zilverschoon Randwijk, Heteren / Brave Hendrik, Zetten

Meer informatie: Lustrumbijeenkomst NKV – 22 september 2023