Studiemiddag Tribologie en Windturbines

Op woensdag 21 september 2022 organiseert de Sectie Tribologie een studiemiddag op locatie bij Fieldlab Zephyros, Vlissingen. U bent van harte uitgenodigd.

* * * Announcement in English below * * *

Deze middag (14.00 – 18.30 uur) zal bestaan uit (onder voorbehoud):

 • 14.00 uur – Welkom en opening – door een bestuurslid van de sectie Tribologie
 • 14.10 uur – ZF in de windmarkt – Algemene tribologische aspecten voor glijlagers in gearboxen voor de windindustrie – Jean-Pierre Huyberechts – Michel Goovaerts (ZF Lommel)
 • 15.00 uur – Smeermiddelen voor windturbines – Rihard Pasaribu (Shell EMEA Team Lead, windturbines)
 • 15.45 uur – Een nieuw windturbine-aandrijfconcept met hydrauliek – Gijs Druijf (Delft Offshore Turbine – DOT)
 • 16.30 uur – Inleiding op het bezoek aan een windturbinegondel – Ferry Visser (Fieldlab Zephyros)
 • 17.00 uur – Bezoek aan de gondel, in achtereenvolgende groepjes, en …

… gelijktijdig en erna is er gelegenheid tot netwerken met een afsluitend drankje.

 • 18.30 uur – Sluiting

De voordrachten duren ongeveer een half uur. Er is een ruime mogelijkheid voor vragen en discussie.

Plaats
Fieldlab Zephyros, Living Lab
de KAAP, Edisonweg 10
4382 NW Vlissingen

Ter plekke is voldoende parkeergelegenheid. Fieldlab Zephyros bevindt zich bovendien op slechts 1,5 km van NS-station Vlissingen.

Deelnamekosten

 • voor niet-leden van de BvM: € 100,= (excl. BTW)
 • voor leden van de BvM: € 75,= (excl. BTW)
 • voor leden van de Sectie Tribologie: € 50,= (excl. BTW)
 • voor studenten: gratis (Studentenaanbod BvM)

Aanmelden
U kunt zich uiterlijk tot 14 september 2022 aanmelden per e-mail: info@bondvoormaterialenkennis.nl.
Wilt u daarbij naam en adresgegevens opgeven voor de adressering van de rekening en wilt u daarbij vermelden of u lid bent van de Sectie Tribologie en/of de Bond voor Materialenkennis?

Annulering
Bij afwezigheid op de bijeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke afmelding uiterlijk 24 uur voor de bijeenkomst, zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

 

Seminar Tribology and Wind Turbines

The Tribology Section of the Bond voor Materialenkennis (BvM) is organizing a workshop on Tribology and Wind Turbines in Vlissingen on the 21st of September, to which you are cordially invited.

Programme of this seminar (14.00 – 18.30 hours):

 • 14.00 uur – Opening by a board member of the Tribology Section
 • 14.10 uur – ZF in the wind market – On general tribological aspects for plain bearings in gearboxes for the wind industry – Jean-Pierre Huyberechts – Michel Goovaerts (ZF Lommel)
 • 15.00 uur – Lubricants for wind turbines – Rihard Pasaribu (Shell EMEA Team Lead, windturbines)
 • 15.45 uur – A new wind turbine drive concept with hydraulics – Gijs Druijf (Delft Offshore Turbine – DOT)
 • 16.30 uur – Introduction to the visit of a wind turbine nacelle – Ferry Visser (Fieldlab Zephyros)
 • 17.00 uur – Visit to the nacelle, in successive groups, and …

… at the same time and afterwards there is opportunity to network with a closing drink.

 • 18.30 uur – Closure of the day

The lectures will last about half an hour. There will be ample time for questions and discussion.

Venue
Fieldlab Zephyros, Living Lab
de KAAP, Edisonweg 10
4382 NW Vlissingen

Sufficient parking facilities on site. Moreover, Fieldlab Zephyros is only 1,5 km away from the NS train station of Vlissingen.

Registration fee

 • for non-members of the BVM: € 100,= (excl. VAT)
 • for members of the BVM: € 75,= (excl. VAT)
 • for members of the Tribology Section: € 50,= (excl. VAT)
 • students: free (Studentenaanbod BvM)

Registration
You can register no later than the 14th September 2022 by e-mail: info@bondvoormaterialenkennis.nl.
Please indicate the address to which the invoice should be sent and whether you are a member of the Section and/or the Association, or not.

Cancellation
In case of absence at the meeting without prior written notice no later than 24 hours before the meeting, the full participation costs are due.