kring_materiaalbewerking_lasers

Kring voor Materiaalbewerking met Lasers

De Kring voor Materiaalbewerking met Lasers (KMBL) werd, als geleding binnen de Bond voor Materialenkennis (BvM), opgericht op 19 mei 1992.

Bijeenkomst

De Kring Materiaalbewerking met Laser heeft het voornemen om in maart en oktober 2023 de volgende bijeenkomsten te organiseren. AWL-techniek te Harderwijk en Voestapline Automotive Components in Bunschoten hebben aangegeven als gastheer van de KMBL te willen optreden. Nadere informatie volgt later.

Metaalbewerking met Lasers

Door de bijzondere eigenschappen worden laserbronnen meer en meer ingezet voor verschillende toepassingen, zoals in de meettechniek, in communicatietechnologie en voor het bewerken van materialen. Hoogvermogen laserbronnen worden bijvoorbeeld gebruikt voor het snijden en lassen van materialen en voor oppervlaktebehandelingen. Lasertechnologie wordt ook voor micro- en zelfs voor nano-bewerkingen gebruikt. Materiaalbehandeling met lasers heeft, in vergelijking met conventionele bewerkingstechnieken zoals plasmasnijden, TIG- en MIG-lassen enz., de volgende voordelen:

 • snel,
 • precies,
 • flexibel ten aanzien van het materiaaltype dat bewerkt kan worden (metalen, halfgeleiders, kunststoffen, organische materialen),
 • flexibel met het oog op produktgeometrie (plaatmateriaal, 3D-componenten),
 • kleine tot geen warmte-beïnvloede zone,
 • eenvoudig te automatiseren (Smart Industry, Industry 4.0, Digital Twin).

Dit is waarom het lasermateriaalbewerken niet alleen conventionele mechanische, thermische en chemische bewerkingstechnieken in de industrie vervangt, maar ook nieuwe bewerkingstechnieken en producten mogelijk maakt. Bezoek voor meer informatie over het materiaalbewerken met lasers de website: https://www.utwente.nl/en/et/ms3/research-chairs/lp/

Doel van de KMBL is het onderhouden van contacten tussen haar leden en het uitwisselen van informatie en kennis op het gebied van lasermateriaalbewerken in de breedste zin van het  woord, waaronder laserbronnen, optiek, materialen, processen, bewerkingsstrategieën, kwaliteitsmonitoring, automatisering, bedrijfsmodellen, enz. Daartoe wordt er gemiddeld twee maal per jaar een bijeenkomst georganiseerd, op locatie bij een van de leden. Behalve lezingen, behoort een rondleiding meestal tot het programma van zo’n bijeenkomst. De bijeenkomsten van de KMBL zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in lasermateriaalbewerken. Voor leden van de KMBL zijn deze bijeenkomsten gratis.

Het lidmaatschap van de KMBL staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor lasermateriaalbewerken. We verwelkomen ook graag studenten. Informatie over lidmaatschap en contributie is te verkrijgen bij de Bond voor Materialenkennis. Neem daarvoor contact op via de contactpagina of via info@bondvoormaterialenkennis.nl.

* Information in English below the image. *

The Kring voor Materiaalbewerking met Lasers (KMBL) was founded, as part of the Bond voor Materialenkennis (BvM) on May 19, 1992.

Due to its specific properties, the laser source has evolved into a device which is used for several applications, such as measurement technology, communication technology and materials processing. For example, high power laser sources can be used for processes like cutting, welding, surface treatments, as well as for micro- or nano-manufacturing. In comparison to conventional (thermal) processing, such as plasma cutting, and TIG or MIG welding, processing with LASER sources has a few advantages:

 • fast,
 • accurate,
 • flexible with regard to the type of material to be processed and to product geometry,
 • it shows a small heat-affected-zone, and
 • is easy to automate.

This is why the laser can (and does) not only replace conventional mechanical and thermal processing, but also opens possibilities for new processing methods. For more information about laser material processing, point your webbrowser to https://www.utwente.nl/en/et/ms3/research-chairs/lp/

Goal of the KMBL is to support contacts between its members, as well as to exchange information, such as good practices, on laser material processing amongst its members, regarding, for example, laser sources, optics, materials, processes, process strategies, quality monitoring, automation and control, business models, etc. To that end, about two meetings per year are organised at the facilities/location of one of the members. Besides talks and/or lectures, a tour of the (laser) facilities is nearly always part of the program of a particular meeting. The meetings are open for everyone interested in laser material processing. These meetings are free of charge for members of the KMBL.

Membership of the KMBL is for anyone interested in laser material processing. Students are especially welcome. Information about membership and membership fee can be obtained through the BvM. Please contact us via the contact page or via info@bondvoormaterialenkennis.nl.