nederlandse_keramische_vereniging

Nederlandse Keramische Vereniging

De Nederlandse Keramische Vereniging (NKV) is opgericht in 1948 om kennis en ervaring uit te wisselen tussen personen, bedrijven en instellingen die met keramiek te maken hebben vanuit productie, onderzoek, onderwijs, toelevering, consultancy of uit pure belangstelling.

De ruim 125 leden van de Nederlandse Keramische Vereniging zijn of waren werkzaam in de keramische industrie, of werk(t)en bij bedrijven en (onderzoeks)organisaties die een relatie hebben met keramiek.

De (keramische) achtergrond van de leden en hun belangstelling voor keramiek is divers. Het aandachtsgebied van NKV bevat daarom:

  • grofkeramiek (baksteen, dakpannen)
  • fijnkeramiek (tegels, sanitair, aardewerk)
  • geavanceerde functionele en structurele keramiek (kortweg technische keramiek)
  • vuurvaste producten, glas, email en glazuren
  • grondstoffen die gebruikt worden voor de fabricage van keramische materialen

We organiseren jaarlijks 3 tot 4 bijeenkomsten (informele netwerkbijeenkomsten genaamd NCafé’s, symposia en bedrijfsbezoeken) die goed bezocht worden met gemiddeld zo’n 30 mensen, en die het brede keramische gebied – en aanpalende gebieden – bestrijken.

We verliezen de academische wereld niet uit het oog door tweejaarlijks een Student Speech Contest te houden waarbij PhD/MSc-studenten op keramisch gebied tegen elkaar strijden wie de beste (Engelstalige) presentatie geeft, met als hoofdprijs de Nederlandse afvaardiging naar de European Ceramic Society Conference.

Als zelfstandige vereniging zijn we een geleding van zowel de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) als de Bond voor Materialenkennis. Daarnaast is de NKV lid van de European Ceramic Society (ECerS met website www.ecers.org).

Op onze website www.ceramics.nl vindt u nieuws over de activiteiten die de NKV organiseert, en is ook technisch-inhoudelijke informatie te downloaden over het vormgeven van keramische producten.

De contributie van de NKV bedraagt per jaar €40,- waarbij een abonnement op het tijdschrift KGK (Klei Glas Keramiek) is inbegrepen. Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar, met een keur aan relevante technisch-inhoudelijke artikelen. Het hieraan gerelateerde Keramisch Jaarboek verschijnt eenmaal per jaar.

Aanmelden als lid kan via de website www.ceramics.nl of met een bericht aan secretaris@ceramics.nl

Bakstenen muur