nederlandse_vereniging_verftechnici

Nederlandse Vereniging van Verftechnici

De Nederlandse Vereniging van Verftechnici (NVVT) is een zeer actieve vereniging met circa 250 leden, die al meer dan een halve eeuw haar leden weet te boeien met interessante en druk bezochte bijeenkomsten.

De NVVT is sinds 2021 geen onderdeel meer van de Bond voor Materialenkennis.
Meer informatie over de NVVT vindt u op de website.

NVVT heeft twee hoofddoelen:

  • Het verspreiden en op een hoger (wetenschappelijk) niveau brengen van zowel de kennis van grondstoffen voor verf, als de technologische aspecten van coatings (bereiding, verwerking en toepassing).
  • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden.

De activiteiten van de NVVT zijn als volgt samen te vatten:

  • Het organiseren van studie(mid)dagen over actuele onderwerpen op het vakgebied, of daaraan verwante gebieden. Dit betreft niet alleen technische onderwerpen (als formulering, grond- en hulpstoffen, bereiding, verwerking en toepassing van verfproducten), maar ook nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor coatings, en ontwikkelingen op het gebied van bv. milieuzorg. Hierbij wordt geregeld nauw samengewerkt met buitenlandse zusterorganisaties. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse gezamenlijke studiedag met het Belgische ATIPIC.
  • Het organiseren van bedrijfsbezoeken.
  • Aandacht schenken aan ontwikkelingen op het gebied van Europese en nationale milieuwetgeving en andere overheidsmaatregelen, waarbij verftechnici betrokken zijn (bv. chemisch afval, veiligheid en gezondheid, wet productaansprakelijkheid, etiketteren … ).
  • Activiteiten die voortvloeien uit ons lidmaatschap van de overkoepelende organisatie van Europese verftechnici. FATIPEC. In dit kader verzorgt de NVVT o.a. de co√∂rdinatie van de Nederlandse voordrachten, die op FATIPEC-congressen worden gehouden.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor de technische aspecten van verf, vernis, inkt en soortgelijke producten. Studenten en senioren zijn eveneens van harte welkom. Informatie over lidmaatschap en contributie is te verkrijgen bij de NVVT.

verfblikken