sectie_corrosie

Sectie Corrosie

Op 3 maart 2010 is besloten om binnen de Bond voor Materialenkennis naast de Studiekern ook een Sectie Corrosie op te richten. De Sectie Corrosie wil zorgen voor een platform waar middels bijeenkomsten vooral bestaande corrosiekennis breder wordt verspreid onder de leden van de Bond. Waar mogelijk hopen we dit niet alleen vanuit een specialistische expertise te doen, maar juist vanuit de keten van bedenkers, makers en gebruikers.

Naast de bijeenkomsten zal de Sectie Corrosie zich ook sterk maken voor het aanbieden – via deze website – van bestaande kennis. De onderstaande links zijn daar een eerste aanzet toe. We zullen ook de ontwikkeling van nieuwe, eenvoudig toegankelijke documentatie faciliteren als we daarvoor kansen zien en er een behoefte vanuit de leden is. Bovendien wordt via de Sectie Corrosie de Bond voor Materialenkennis ook lid van de EFC, de Europese Corrosie Federatie. Hierdoor ontstaan ook interessante voordelen voor leden die het jaarlijks congres van de EFC willen bezoeken.

U wordt van harte uitgenodigd om lid te worden van deze Sectie Corrosie als u binnen uw bedrijf regelmatig vragen hebt op het gebied van duurzaamheid van uw installaties of producten, maar als u niet de expert-kennis in huis hebt zoals die in de Studiekern wordt gedeeld. U kunt uzelf aanmelden als lid door een e-mail te sturen naar info@bondvoormaterialenkennis.nl.

Initiatiefnemers van de Sectie Corrosie zijn:
– Hans van der Weijde (Tata Steel)
– Jacko Aerts (DSM, tevens voorzitter Studiekern Corrosie)
– Arjan Mol (TU Delft)
– Arjan de Bruin (Van der Meer & van Tilburg)

Relevante links:

In het vakblad Oppervlaktetechnieken, december 2010, is een interview met Hans van der Weijde verschenen onder de titel “Sectie Corrosie: voor jong en oud“.

corrosie