vereniging_metalen

Sectie Metalen

De doelstelling van de Sectie Metalen is het vergroten van kennis en belangstelling voor metalen in het algemeen. De sectie organiseert hiertoe regelmatig, ook in samenwerking met andere organisaties, thema- en studiedagen, bedrijfsbezoeken, korte cursussen en workshops. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder andere:

  • Metalen met hun specifieke eigenschappen en de metaalkundige achtergronden;
  • De bewerkings- en verwerkingseigenschappen van metalen, de ontwikkelingen daarin en de metaalkundige achtergronden;
  • Karakterisering van metalen en de karakteriseringtechnieken; 
  • Toepassing, gebruik en levensduur van metalen (producten).

Bestuursleden van de Sectie Metalen zijn:

De sectie Metalen heeft voor het verwezenlijken van hun doelstelling vier actieve werkgroepen:

  • Wekgroep Corrosie:

    In 2022 is de voormalige Sectie Corrosie opgegaan als werkgroep in de Sectie Metalen.
  • Contactgroep Fractografie:

Binnen de contactgroep Fractografie wordt materiaalgedrag vanuit het standpunt van faalgedrag en schade behandeld. De contactgroep doet dit in bijeenkomsten waarin experts hun ervaringen delen. Daarnaast is er de gelegenheid schadegevallen voor te leggen aan experts en inzichten te krijgen in de oorzaak van de schade. Door te leren van schadegevallen, wordt er geleerd om fouten in de toekomst te voorkomen. Zelden ligt de oorzaak van het falen bij het materiaal alleen, meestal is de combinatie met het gebruik en het ontwerp de oorzaak van onverwacht falen. Naast metalen worden kunststoffen, keramiek, beton, hout … behandeld. Corrosie en slijtage spelen een belangrijke rol bij schadegevallen en hier is dus uitgebreid aandacht voor.

  • Hoge Temperatuur Gedrag van Metalen:

De werkgroep Hoge Temperatuur Gedrag van Metalen behandelt alle aspecten van het gedrag van metalen bij hoge temperaturen, zoals kruip, hogetemperatuurcorrosie en veroudering van metalen.

  • Solderen:

De werkgroep solderen behandeld zowel laagtemperatuur solderen als hoogtemperatuur vacuümsolderen.

Het aantal leden bedraagt circa 360 en de sectie heeft een gezonde financiële basis, die ruimte biedt voor nieuwe initiatieven. De sectie tracht zich in de onderwerpkeuze van de bijeenkomsten te onderscheiden van andere (commerciële) organisaties. De rode draad in de themabijeenkomsten van de laatste jaren is materiaalkarakterisering geweest, met name in relatie tot de functionaliteit die van materialen wordt verwacht. Gezien de belangstelling zal dit onderwerp ook in de toekomst vaak op de agenda staan. Daarnaast tracht het bestuur in de onderwerpkeuze andere rode draden te ontwikkelen, onder andere cursusachtige bijeenkomsten en workshops (fractografie, corrosie).

De sectie wil bijdragen aan de onderlinge contacten tussen de leden door na afloop van de bijeenkomst tegen minimale kosten (= gratis) de gelegenheid te bieden na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.