sectie_tribologie

Sectie Tribologie

De Sectie Tribologie heeft tot doel het bevorderen en uitwisselen van kennis op het gebied van ‘loopvlakken’, met als belangrijkste doel het optimaliseren van levensduur en prestaties van machines en instrumenten. Aandachtsgebieden zijn onder andere materialen, materiaalkeuze, deklagen, warmtebehandeling, smering, wrijving, slijtage, warmteontwikkeling en warmteafvoer, energieverbruik, belastbaarheid, onderhoud, speling, lagerkeuze, plaatomvormen, verspanen, stick-slip, geluid, nauwkeurig positioneren.

Ten minste drie maal per jaar worden er excursies bij bedrijven of andere bijeenkomsten georganiseerd. Verder worden er bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met andere secties van de BvM. Ook bestaat er een internationale samenwerking met de Tribology Council, 1 Birdcage Walk, London, SW 1H9JJ, Engeland.

Actuele onderwerpen bepalen we graag in overleg met u. Hebt u een suggestie voor een excursie of bijeenkomst, laat het dan weten via de contactpagina op deze website.

tribologie