Logo-Studiekern-Corrosie-klein

Studiekern Corrosie

Uitnodiging! – 75-jarig Jubilieum Studiekern Corrosie
Op donderdag 12 oktober 2023 viert de Studiekern Corrosie het 75-jarig jubilieum, te Delft. Leden van de Studiekern Corrosie, overige leden van de Bond voor Materialenkennis, collega’s, studenten en andere belangstellenden, zowel vanuit de industrie als vanuit kennisinstellingen, zijn van harte welkom!

Meer informatie over de locatie, het programma, en aanmelden vindt u hier:
Uitnodiging 75 jaar Studiekern Corrosie

De Studiekern Corrosie is een groep van corrosiedeskundigen uit Nederlandse bedrijven, instituten en technische universiteiten.

Doel is de onderlinge uitwisseling (nadrukkelijk in tweerichtingsverkeer!) van informatie over corrosieonderzoek en ervaringen met corrosiegevallen. De uitwisseling gebeurt veelal via voordrachten en bijdragen uit de praktijk van de leden in besloten bijeenkomsten (vijfmaal per jaar).

De geplande (besloten) bijeenkomsten van de Studiekern Corrosie vinden in 2023 plaats op:

  • Dinsdag 21 februari
  • Woensdag 24 mei
  • Woensdag 29 november

Hoewel de bijeenkomsten van de Studiekern Corrosie formeel een besloten karakter hebben, wordt toch getracht meer naar buiten te treden, o.a. via onze website. Via deze website worden de activiteiten van de Studiekern Corrosie meer inzichtelijk en beter toegankelijk gemaakt.

Studiekern corrosie