Logo-Studiekern-Corrosie-klein

Studiekern Corrosie

De Studiekern Corrosie is een groep van corrosiedeskundigen uit Nederlandse bedrijven, instituten en technische universiteiten.

Doel is de onderlinge uitwisseling (nadrukkelijk in tweerichtingsverkeer!) van informatie over corrosieonderzoek en ervaringen met corrosiegevallen. De uitwisseling gebeurt veelal via voordrachten en bijdragen uit de praktijk van de leden in besloten bijeenkomsten (vijfmaal per jaar).

Hoewel de bijeenkomsten van de Studiekern Corrosie formeel een besloten karakter hebben, wordt toch getracht meer naar buiten te treden, o.a. via onze website. Via deze website worden de activiteiten van de Studiekern Corrosie meer inzichtelijk en beter toegankelijk gemaakt.

Studiekern corrosie