duurzaamheid-betrouwbaarheid

Studiekring Duurzaamheid & Betrouwbaarheid

Het werkterrein van de Studiekring (of Sectie) Duurzaamheid en Betrouwbaarheid is het best te definiëren door de volgende begrippen:

 • Duurzaamheid;
 • Robuustheid en schadetolerantie;
 • Betrouwbaarheid;
 • Beheer en onderhoud.

Deze begrippen worden bestudeerd vanuit:

 • De technische vakgebieden waarin deze begrippen voorkomen;
 • De bedrijfsmatige en maatschappelijke relevantie.

Vanuit deze brede invalshoek wil de Studiekring door ontlening en inspiratie de kennis over de studieonderwerpen vergroten en de aandacht ervoor bevorderen.

De technische invalshoeken zijn verdeeld in:

 • Constructietypen, waarmee tevens de soorten industrie gekarakteriseerd zijn. Voorbeelden zijn vliegtuigbouw, procesindustrie en civiele bouw;
 • Materialen;
 • Methoden en technieken die in de levenscyclus van een constructie voorkomen, zoals ontwerpaspecten, onderzoek, ontwikkeling, kwaliteitsbewaking, engineering, inspectie, schadedetectie, onderhoud, beheer, reparatie, sloop en gebruik van restmaterialen.

De bedrijfsmatige en maatschappelijke invalshoek betreft:

 • Kosten en opbrengsten;
 • Milieu en veiligheid;
 • Waardering door de samenleving.

De Studiekring wil deze doelstelling bereiken door studiebijeenkomsten te organiseren waarin de genoemde onderwerpen achtereenvolgens aan de orde komen. Van de studiebijeenkomsten wordt documentatie bijgehouden en met regelmaat wordt een stand van zaken opgesteld. Via een losbladig systeem wordt de documentatie verspreid.