VWT_logo

Vereniging voor Warmtebehandelingstechniek

Op 13 februari 1985 is de Vereniging voor Warmtebehandelingstechniek (VWT) opgericht. Deze Nederlands-Belgische vereniging heeft tot doel de contacten onderling, de technische voorlichting en de uitwisseling van kennis en ervaring voor warmtebehandelaars te bevorderen en te verzorgen. Concreet gaat het om de volgende punten:

  • Het bevorderen en verspreiden van kennis op het gebied van de warmtebehandeling aan ferro- en non-ferrometalen in Nederland en BelgiĆ«.
  • Het bevorderen van onderlinge contacten tussen bedrijven, instellingen en/of personen, die actief zijn in onderzoek en toepassing van warmtebehandelingen.
  • Het verzorgen en intensiveren van contacten met derden, zowel nationaal als international, en het behartigen van de belangen der leden.
  • Alles te doen in het belang van de warmtebehandeling in de ruimste zin.

Meer informatie over de VWT vindt u op de VWT-website of u kunt contact met ons opnemen via de contactpagina.

Warmtebehandelingstechniek