Overlijden Gerrie van Galen

Ons bereikte het droeve bericht dat Gerrie van Galen op dinsdag 26 april jongstleden op 86-jarige leeftijd is overleden. Gerrie van Galen was jarenlang de drijvende kracht achter het bureau van de Bond voor Materialenkennis, in de tijd dat Sybrand van der Zwaag nog voorzitter was (vóór 2010). In de wetenschap dat vele leden van de Bond voor Materialenkennis goede herinneringen aan Gerrie bewaren, vermelden wij dit nieuws hier. De familie en genodigden hebben op maandag 2 mei in Zwijndrecht, haar geboorteplaats, afscheid genomen van Gerrie.

Mocht u een contactadres wensen te ontvangen, dan kunnen wij u de gegevens toesturen; de rouwadvertentie uit het dagblad Trouw is in het bezit van de Bond voor Materialenkennis.