Onze secties en geledingen

De Bond voor Materialenkennis (BvM) verbindt verenigingen, secties, programma’s en werkgroepen. Ieder afzonderlijk onderdeel is actief op een omschreven deelgebied van materiaaltechnologie, productontwerp of productietechnologie. De totale aangeboden technologische kennis van ieder deelgebied maakt de BvM als overkoepeling een krachtige beroepsorganisatie in Nederland en België.

Wij zijn actief op volgende deelgebieden: