Evert Muijderman geëerd met prestigieuze Georg Vogelpohl Ehrenzeichen 2020

Evert Muijderman

Op maandag 28 september 2020 werd prof. dr.ir. Evert Muijderman door de Duitse Gesellschaft für Tribologie (GfT) onderscheiden met de presitigieuze Georg Vogelpohl Ehrenzeichen 2020. De prijs werd hem toebedeeld voor zijn verdiensten voor het vakgebied van de tribologie en hij is daarmee de tweede Nederlander die de prijs in ontvangst mag nemen. Evert Muijderman was deeltijdhoogleraar aan de TUD en aan de TU/e, onderzoeker en groepsleider bij Philips en vele jaren een belangrijk lid van de Sectie Tribologie van de Bond voor Materialenkennis.

Tribologie onderzoekt het gedrag van bewegende contactvlakken tussen verschillende materialen onder doorleiding van een belasting. Deze interdisciplinaire wetenschap houdt zich met andere woorden bezig met wrijving, slijtage en smering. Dat Evert Muijderman de Georg Vogelpohl Ehrenzeichen in dit vakgebied wist te behalen, is een mooie prestatie. De toonaangevende prijs wordt namelijk sinds 1977 uitgereikt als hoogste Duitse onderscheiding vanwege grote verdiensten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, toepassing of verspreiding van tribologische kennis. De uitreiking gaat uit van de Gesellschaft für Tribologie en wordt jaarlijks op de driedaagse jaarvergadering in Göttingen verleend. Als prijswinnaar van 2020 mag Evert Muijderman volgend jaar ook de Göttinger Kreis voorzitten. Dat is de vergadering van alle winnaars van het Vogelpohl Ehrenzeichen.

De prijs is een fraaie erkenning van Muijdermans inzet en prestaties in het vakgebied van de tribologie. Van 1972 tot 1985 was hij deeltijd hoogleraar Tribologie aan de technische universiteit van Delft (TUD) bij de vakgroep Werktuigonderdelen en Tribotechniek. Later, van 1988 tot 1996, gaf hij opnieuw als hoogleraar Tribologie les aan de technische universiteit van Eindhoven (TU/e). Daarnaast werkte de professor, tussen 1956 en 1988, ook op de wereldberoemde onderzoeksafdeling van Philips: het Natuurkundig Laboratorium (NatLab). Hier vond hij rond 1960 het spiraalgroeflager uit, dat in veel geavanceerde apparatuur zijn toepassing wist te vinden. Dankzij de uitvinding van dit lager wist hij, ook nu nog, een grote bekendheid op te bouwen.

Tijdens zijn omvangrijke loopbaan was Evert Muijderman jarenlang lid van de Sectie Tribologie van de Bond voor Materialenkennis en hij nam daarbij een prominente rol in in het sectiebestuur. Hij organiseerde voor de sectie vele verschillende bijeenkomsten. Zo ook bijvoorbeeld op het Natuurkundig Laboratorium waar hij werkzaam was. Bovendien maakte hij de discipline Tribologie bekend in het bedrijfsleven, waar hij een enorme reputatie genoot.